Władze

Zarząd

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Zarządu PGE DM spełniają wymogi wskazane w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.

 

Wojciech Maryański
Prezes Zarządu

Wojciech Maryański jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach i praktykiem rynku kapitałowego.

Życiorys
Mariusz Jemioło
Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej PGE DM spełniają wymogi wskazane w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.

 

Adam Bryszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Szczęsny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Jan Kowalik - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej