Władze

Zarząd

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Zarządu PGE DM spełniają wymogi wskazane w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.

 

Wojciech Maryański
Prezes Zarządu

Wojciech Maryański jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach i praktykiem rynku kapitałowego.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Mariusz Jemioło jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Adam Szczęsny jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydział Elektryczny, kierunek Elektroenergetyka – tytuł magister inżynier oraz absolwentem Szkoły Głównej Handlowej studia podyplomowe na kierunku Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw oraz na kierunku Studia Menadżerskie.

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej PGE DM spełniają wymogi wskazane w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.

Wojciech Wolski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Przy Radzie Nadzorczej PGE DM funkcjonują:

Komitet ds. Ryzyka, którego przewodniczącym jest pan Tomasz Nowacki.

Komitet ds. Wynagrodzeń, którego przewodniczącym jest pan Mariusz Kowalski.