PGE DM posiada pełen dostęp do rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oferując pośrednictwo w zawieraniu transakcji giełdowych na akcjach na Rynku Głównym GPW a także New Connect.

Spółka pośredniczy również w zawieraniu transakcji giełdowych na obligacjach i instrumentach dłużnych na Catalyst oraz ASO Catalyst.

Zapytaj o szczegóły:

Tel: + 48 22 340 13 00 lub 01

email: rif.dm@gkpge.pl