Rynek rolny

rynek rolny

 

PGE Dom Maklerski aktywnie uczestniczy w nowopowstałym Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), działającym na TGE SA.

W dniu  16 kwietnia 2020 r. Spółka została dopuszczona do działania na tym rynku, a już w dniu 27 maja 2020 r. w imieniu Klienta zawarła historyczną, pierwszą transakcję zakupu 500 ton pszenicy w systemie kursu jednolitego.

PGE DM prężnie działa na nowym rynku giełdowym, a tym samym umożliwia zainteresowanym podmiotom aktywny handel pszenicą żytem, kukurydzą i rzepakiem.

Rynek Towarów Rolno-Spożywczych prowadzony przez TGE zapewnia standard jakościowy, przejrzystość rozliczenia oraz gwarantuje bezpieczeństwo dostawy.  Na RTRS transakcje podlegają natychmiastowemu rozliczeniu, z fizyczną dostawą towaru (spot).

Obrót na RTRS prowadzony jest w:

  • Systemie kursu jednolitego, czyli systemie zawierania transakcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe zawierane są na danej sesji po tej samej cenie
  • Systemie aukcji, który polega na prowadzeniu przez Giełdę doraźnych aukcji organizowanych na wniosek oferenta

 

Zapytaj o szczegóły:

+ 48 22 340 14 00
rolny.dm@gkpge.pl