KRS: 0000418162
NIP: 701-034-00-14
Kapitał zakładowy: 37 000 000 ZŁ, Kapitał wpłacony: 37 000 000 zł,
Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI S.A, nr 65 1050 0086 1000 0023 6287 4899