Kontakt

Dane spółki

PGE Dom Maklerski S.A.
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

pgedm@gkpge.pl
+48 22 340 13 60

Zobacz dane spółki

Kontakt do działów

Energia elektryczna
Instrumenty finansowe
Platforma Deklaracji Energii (PDE)
Platforma Obrotu Obowiązkami Mocowymi (POOM)
Prawa majątkowe
Rynek rolny
Uprawnienia do emisji CO2