KRS: 0000418162
NIP: 701-034-00-14
Kapitał zakładowy: 37 000 000 ZŁ, Kapitał wpłacony: 37 000 000 zł,
Konto bankowe: PKO BANK POLSKI S.A., nr: 54 1020 1026 0000 1502 0238 3586