Rynek towarowy

rynek towarowy

 

PGE Dom Maklerski S.A. jest uczestnikiem Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) w obszarze handlu:

  • Energią elektryczną
  • Gazem
  • Prawami majątkowymi

Spółka wielokrotnie otrzymała nagrodę „Platynowy Megawat” za największą aktywność wśród domów maklerskich na rynkach energii elektrycznej oraz na rynku praw majątkowych.

W zakresie handlu energia elektryczną PGE DM gwarantuje dostęp do wszystkich rynków z dostawą natychmiastową SPOT (Rynek Dnia Następnego, Rynek Dnia Bieżącego) a także do Rynku Terminowych Produktów z dostawą energii elektrycznej, prowadzonego w ramach OTF przez TGE.

W zakresie działania na stale rozwijającym się w Polsce rynku gazu Spółka oferuje dostęp do Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu oraz do Rynku Terminowych Produktów z dostawą gazu, prowadzonego w ramach OTF przez TGE.

Podpisując umowę z PGE DM Klienci otrzymują możliwość handlu na produktach notowanych aktualnie na Rynku Praw Majątkowych:

  • Praw majątkowych „zielonych” PMOZE i PMOZE_A
  • Praw majątkowych „błękitnych” PMOZE-BIO
  • Praw majątkowych „białych" PMEF

PGE DM zapewnia także dostęp do Rynku Terminowego Praw Majątkowych, prowadzonego w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu OTF, gdzie nabywać można prawa majątkowe „zielone”  F-OZE jako instrumenty finansowe.

Spółka oferuje Klientom pomoc w założeniu konta w  Rejestrze Świadectw Pochodzenia a także dokonaniu zablokowania pod umorzenie praw majątkowych.

 

Zapytaj o szczegóły:

+ 48 22 340 14 00
energia.dm@gkpge.pl
gaz.dm@gkpge.pl
pm.dm@gkpge.pl