PGE Dom Maklerski S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, będącej największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.

Naszym klientom zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług, profesjonalną obsługę i wsparcie wykwalifikowanych specjalistów oraz bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.  

19 kwietnia 2016 roku PGE Dom Maklerski, jako pierwszy podmiot na rynku, uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na nabywanie w imieniu klientów uprawnień do emisji CO2  na platformach aukcyjnych. Więcej informacji

Oferta usług maklerskich

Oferujemy usługi w następującym zakresie:

Pośredniczenie w zawieraniu transakcji na rynku towarowym

Obsługujemy następujące produkty:

- energia elektryczna,
- gaz,
- prawa majątkowe,
- uprawnienia do emisji CO2,
- towarowe instrumenty finansowe.

Działamy na TGE, EEX, ICE i na rynku OTC.

W ramach obsługi prowadzimy rachunek pieniężny, rejestr towarów giełdowych i rachunek instrumentów finansowych.

Pośredniczenie w zawieraniu transakcji na rynku papierów wartościowych

Działamy na rynku papierów wartościowych na GPW. W ramach obsługi prowadzimy rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych.

Raportowanie w ramach obowiązków REMIT i EMIR

W ramach obsługi realizujemy w imieniu klientów obowiązek raportowy w ramach REMIT i EMIR.