O Spółce

Profil działalności

 

Profil działalności

PGE Dom Maklerski S.A. świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji na rynku:

  • Towarów giełdowych (energia elektryczna, gaz, prawa majątkowe),
  • Towarowych instrumentów finansowych (rynek uprawnień do emisji CO2, rynek terminowy praw majątkowych),
  • Towarów rolno-spożywczych,
  • Papierów wartościowych GPW.

Spółka oferuje dostęp do Platformy Obrotu Obowiązkami Mocowymi (POOM) oraz Platformy Deklaracji Energii (PDE).

PGE Dom Maklerski S.A. świadczy również usługi prowadzenia Rachunku pieniężnego, Rejestru towarów giełdowych, Rachunku instrumentów finansowych a także prowadzi Rejestr Akcjonariuszy oraz świadczy usługę raportowania w reżimie EMIR i REMIT.