O Spółce

Profil działalności

 

Profil działalności

PGE Dom Maklerski S.A.  świadczy usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji na rynku:

  • Towarów giełdowych (energia elektryczna, gaz, prawa majątkowe)
  • Towarowych instrumentów finansowych (rynek uprawnień do emisji CO2, rynek terminowy praw majątkowych)
  • Towarów rolno-spożywczych
  • Papierów wartościowych GPW
  • Wtórnym obowiązków mocowych (platforma POOM)

Spółka świadczy również usługi prowadzenia Rachunku pieniężnego, Rejestru towarów giełdowych oraz Rachunku instrumentów finansowych.

PGE Dom Maklerski S.A. oferuje także prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy oraz raportowania w reżimie EMIR i REMIT.