Mariusz Jemioło

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Jemioło jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość.

Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. w obszarze finansów. Od 2014 r. jest związany z Grupą Kapitałową PGE. Rozpoczął karierę zawodową w Spółce PGE Dom Maklerski S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej (specjalista, ekspert, dyrektor).

Pełnił obowiązki Dyrektora Biura Rachunkowości i Administracji. Odpowiadał za kluczowe procesy związane z obszarem sprawozdawczości, podatków. Był również odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań i raportów przekazywanych do Komisji Nadzoru Finansowego, współpracując z Biurem Zarządzania Ryzykiem.  

Od 2018 r. pełnił funkcję Prokurenta.

W 2022 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora w Biurze Zarządzania Ryzykiem.

Od 1 kwietnia 2023 r. Wiceprezes Zarządu PGE Dom Maklerski S.A.