PGE Dom Maklerski S.A. pośredniczy w transakcjach na rynku uprawnień do emisji CO2. Klienci uzyskują dostęp do całego rynku uprawnień EUA poprzez:

  • Giełdę ICE ENDEX: transakcje terminowe, transakcje spot
  • Giełdę European Energy Exchange: transakcje terminowe, transakcje spot
  • Aukcje uprawnień: polskie, niemieckie, brytyjskie, wspólnotowe

Dodatkowym udogodnieniem dla transakcji na rynku giełdowym oraz aukcyjnym jest możliwość rozliczania transakcji zarówno w walucie europejskiej jak i polskim złotym.

Podpisanie umowy z PGE Domem Maklerskim daje Klientom możliwość nabywania uprawnień na aukcjach, na rynku spot oraz na rynku terminowym.

 

Nabywanie uprawnień na aukcjach oraz na rynku spot dokonywane jest poprzez złożenie zlecenia i rozliczenie pełnej wartości zrealizowanej transakcji. Uprawnienia nabywane sią w paczkach po 500 EUA (na aukcjach) oraz 1000 EUA (spot) natomiast rozliczenie może nastąpić w PLN lub w EUR. Nabyte uprawnienia zostają zapisane w rejestrze Klienta niezwłocznie po dokonaniu transferu z Giełdy/Izby/Banku Rozliczeniowego.

Zalety: krótki czas rozliczenia transakcji
Wady: pełne zaangażowanie kapitału w momencie zawarcia transakcji

 

Nabywanie uprawnień na rynku terminowym dokonywane jest poprzez złożenie zlecenia i rozliczenie wartości należnych depozytów (depozyt wstępny + depozyt uzupełniający). Depozyt wstępny ustalany jest przez giełdę i zależy od zmienności cen. Dodatkowo konieczne jest codzienne rozliczenie depozytu uzupełniającego wynikającego z dziennej wyceny uprawnień. Uprawnienia nabywane są w paczkach po 1000 EUA a rozliczenie następuje w EUR. Pełne rozliczenie transakcji następuje cztery dni przed ostatnim dniem notowania danej serii kontraktu terminowego, natomiast uprawnienia zostają zapisane w rejestrze Klienta niezwłocznie po dokonaniu transferu z Giełdy/Izby/Banku Rozliczeniowego.

Zalety: zaangażowanie kapitału jedynie na depozyt wstępny i uzupełniający, możliwość dopasowania terminu płatności za uprawnienia do okresu zabezpieczanej pozycji
Wady: obsługa księgowa posiadanej pozycji, konieczność uzupełniania depozytu

 

Zapytaj o szczegóły:

Tel: + 48 22 340 14 00

email: co2.dm@gkpge.pl