Rynek uprawnień do emisji CO2

rynek CO2

 

PGE Dom Maklerski S.A. pośredniczy w transakcjach na rynku uprawnień do emisji CO2. Klienci uzyskują dostęp do całego rynku uprawnień EUA poprzez:

  • Giełdę ICE ENDEX: transakcje terminowe, transakcje spot,
  • Giełdę European Energy Exchange: transakcje terminowe, transakcje spot,
  • Aukcje uprawnień: polskie, niemieckie, wspólnotowe.

Dodatkowym udogodnieniem dla transakcji na rynku giełdowym oraz aukcyjnym jest możliwość rozliczania transakcji zarówno w walucie europejskiej jak i polskim złotym.

Podpisanie umowy z PGE Domem Maklerskim daje Klientom możliwość nabywania uprawnień na aukcjach, na rynku spot oraz na rynku terminowym.

 

Aukcje oraz rynek spot

Nabywanie uprawnień na aukcjach oraz na rynku spot dokonywane jest poprzez złożenie zlecenia i rozliczenie pełnej wartości zrealizowanej transakcji. Uprawnienia nabywane sią w paczkach po 500 EUA (na aukcjach) oraz 1000 EUA (spot) natomiast rozliczenie może nastąpić w PLN lub w EUR. Nabyte uprawnienia zostają zapisane w rejestrze Klienta niezwłocznie po dokonaniu transferu z Giełdy/Izby/Banku Rozliczeniowego.

Zalety: krótki czas rozliczenia transakcji
Wady: pełne zaangażowanie kapitału w momencie zawarcia transakcji

 

Rynek terminowy

Nabywanie uprawnień na rynku terminowym dokonywane jest poprzez złożenie zlecenia i rozliczenie wartości należnych depozytów (depozyt wstępny + depozyt uzupełniający). Depozyt wstępny ustalany jest przez giełdę i zależy od zmienności cen. Dodatkowo konieczne jest codzienne rozliczenie depozytu uzupełniającego wynikającego z dziennej wyceny uprawnień. Uprawnienia nabywane są w paczkach po 1000 EUA a rozliczenie następuje w EUR. Pełne rozliczenie transakcji następuje cztery dni przed ostatnim dniem notowania danej serii kontraktu terminowego, natomiast uprawnienia zostają zapisane w rejestrze Klienta niezwłocznie po dokonaniu transferu z Giełdy/Izby/Banku Rozliczeniowego.

Zalety: zaangażowanie kapitału jedynie na depozyt wstępny i uzupełniający, możliwość dopasowania terminu płatności za uprawnienia do okresu zabezpieczanej pozycji
Wady: obsługa księgowa posiadanej pozycji, konieczność uzupełniania depozytu

 

Zapytaj o szczegóły:

co2.dm@gkpge.pl 

+ 48 22 340 14 00