Wojciech Maryański

Wojciech Maryański

Prezes Zarządu

Wojciech Maryański jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach i praktykiem rynku kapitałowego.

Karierę zawodową rozpoczął w czerwcu 2004 roku w czeskiej Pradze w Domu Maklerskim Fio, w którym zajmował kolejno stanowiska Starszego Opiekuna Klienta i Kierownika Pionu Polskiego. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobył w Domu Maklerskim BDM S.A., w którym pełnił funkcję Dyrektora Oddziału. W 2009 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Partnerzy Inwestycyjni, będącej spółką zależną BDM S.A, odpowiedzialnego za jej restrukturyzację i controlling finansowy. W lutym 2011 roku dołączył do Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., w którym objął pozycję Dyrektora Zarządzającego Departamentem Sprzedaży i funkcję Zastępcy Dyrektora.

W październiku 2016 roku został ponownie zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. na stanowisku Doradcy Zarządu i jednocześnie objął stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Partnerzy Inwestycyjni sp. z o.o. Marzec 2017 roku przyniósł kolejne wyzwanie w postaci powołania do zarządu Opera Domu Maklerskiego sp. z o.o. w randze prezesa zarządu - z odpowiedzialnością za całokształt działalności firmy inwestycyjnej, a w szczególności za obszar zgodności z przepisami prawa. W latach 2017 - 2019 zasiadał także w radzie nadzorczej spółki SkyCash Poland S.A.

9 kwietnia 2019 roku uzyskał jednogłośną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa zarządu PGE Domu Maklerskiego S.A.

Prywatnie - perkusista-amator, poświęcający czas wolny rodzinie oraz dawnej motoryzacji.