Dane spółki

PGE Dom Maklerski S.A.

 

NIP:
701-034-00-14

KRS:
0000418162

REGON:
146101305

Adres siedziby Spółki:
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Kapitał zakładowy:
37 000 000 zł, w całości wpłacony

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe:
PKO BANK POLSKI S.A., nr: 54 1020 1026 0000 1502 0238 3586