Informacje:

W kwietniu 2020 r. PGE Dom Maklerski uruchomił Platformę Obrotu Obowiązkami Mocowymi (POOM), która jest miejscem, gdzie uczestnicy dokonują transakcji przeniesienia obowiązków mocowych na rynku wtórnym mocy.

Platforma POOM jest anonimowa, co oznacza iż uczestnicy do czasu skojarzenia ich ofert nie widzą kto jest wystawcą kontroferty. Rozliczenie dokonywane jest bezpośrednio pomiędzy Stronami. Po skojarzeniu ofert, strony transakcji są równocześnie informowane o szczegółach transakcji. Na podstawie raportu zawarcia transakcji Strony podpisują Porozumienie Transakcyjne zgodnie z zapisami bilateralnej Umowy Mocowej.

PGE DM nie jest dostawcą mocy, ani nie posiada tytułu do jednostek rynku mocy tym samym nie jest stroną transakcji a jedynie pośrednikiem między uczestnikami platformy POOM.

Lista Uczestników:

 • Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
 • Enel X Polska Sp. z o.o.
 • Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Energa OZE S.A.
 • ENSPIRION Sp z o.o.
 • Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
 • Fortum Silesia S.A.
 • PGE Energia Odnawialna S.A
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Tauron Polska Energia S.A.
 • Veolia Energia Łódź S.A.
 • Veolia Energia Poznań S.A.
 • Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. 

Regulacje POOM: