Informacje:

3 stycznia 2023 roku PGE Dom Maklerski uruchomił Platformę Deklaracji Energii (PDE), za pomocą której uczestnicy mogą dokonywać deklaracji chęci nabycia lub zbycia energii elektrycznej jak również rezerwacji poszczególnych deklaracji.

Platforma PDE jest anonimowa, co oznacza, iż uczestnicy do czasu dokonania rezerwacji deklaracji nie wiedzą, kto jest jej wystawcą. Po dokonaniu rezerwacji, podmiot wystawiający deklarację i podmiot ją rezerwujący otrzymują dane kontaktowe, umożliwiające zawarcie ewentualnej transakcji. Wykonanie transakcji oraz jej rozliczenie odbywa się bezpośrednio pomiędzy stronami - bez udziału PGE Domu Maklerskiego.

Uzyskanie dostępu do Platformy możliwe jest po podpisaniu „Umowy o świadczenie usług w zakresie dostępu do serwisu Platforma PDE” między PGE DM a Klientem, zaś dla zawierania transakcji bilateralnych Klient musi mieć aktywną przynajmniej jedną umowę ramową typu EFET (lub podobną) z innym podmiotem z rynku energii.

Lista Uczestników:

  • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • PGE Energia Ciepła S.A.