Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.  Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2000 związany z rynkiem towarowym a od 2014 roku także z rynkiem kapitałowym.

Posiada licencje maklerskie m. in.:  Maklera Giełd Towarowych,  European Energy Exchange.

W latach 2000 – 2006 Trader w PSE-ELECTRA S.A. W latach 2006 – 2007 Trader  w Vattenfall Trading Services. W latach 2007 – 2010 Kierownik Wydziału w PGE Electra S.A. W latach  2011 – 2014 Kierownik Wydziału w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W latach 2014 – 2016 Dyrektor Biura Obrotu Energią Elektryczną, Prawami Majątkowymi i Gazem w PGE Dom Maklerski S.A. W latach 2016 – 2017 Dyrektor Biura Zarządzania w PGE Dom Maklerski S.A. W roku 2017 Dyrektor Biura Handlu w PGE Dom Maklerski S.A.

Jest aktywnym uczestnikiem i członkiem grup oraz zespołów roboczych w stowarzyszeniu TOE – Towarzystwo Obrotu Energią.