Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Zarządu PGE DM spełniają wymogi wskazane w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.