Wypełniając dyspozycję art. 110w ust. 4 Ustawy niniejszym informujemy, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej PGE DM spełniają wymogi wskazane w art. 103 ust. 1-1h Ustawy.

   

Adam Bryszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Szczęsny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Jan Kowalik - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej