PGE DM świadczy usługę pośredniczenia w zawieraniu transakcji na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Telefon: 22 340 12 00 lub 12 01

e-mail: rolny.dm@gkpge.pl