W ramach obsługi realizujemy w imieniu klientów obowiązek raportowy w ramach REMIT i EMIR.