Działamy na rynku papierów wartościowych na GPW. W ramach obsługi prowadzimy rachunek pieniężny i rachunek papierów wartościowych.