Podpisanie umowy i akceptacja regulaminu na świadczenie usług brokerskich.