Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych każdy Klient PGE DM przed złożeniem zlecenia powinien zapoznać się z aktualnymi Kluczowymi Informacjami o Produkcie (KID). Kluczowe informacje o Produktach dla poszczególnych instrumentów finansowych znajdują się pod poniższymi linkami.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

ICE Futures Europe:

European Energy Exchange AG: