Przedmiotem obrotu na Zorganizowanej Platformie Obrotu prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. są produkty na następujących rynkach:

·         Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE),

·         Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG),

·         Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM).