Od początku listopada 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) prowadzi Rynek Instrumentów Finansowych na energię elektryczną (RIF). RIF podlega regulacjom Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przedmiotem obrotu na RIF są kontrakty terminowe typu futures na energię elektryczną. W odróżnieniu od kontraktów forward rozliczanych poprzez fizyczną dostawę, kontrakty futures charakteryzują się rozliczeniem finansowym w oparciu o indeks cen energii elektrycznej i nie wiążą się z fizyczną dostawą towaru. Ponadto kontrakty futures notowane na TGE odróżniają się od kontraktów forward z TGE między innymi: mechanizmem kaskadowania, systemem depozytów, sposobem ostatecznego rozliczenia. Instrumentem bazowym w oparciu o który następuje ostateczne rozliczenie jest indeks TGe24.

PGE DM oferuje klientom dostęp do Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE.  Kontrakty futures na energię elektryczną są dopełnieniem oferty PGE DM czyniąc go miejscem, gdzie klienci mają dostęp do kompletu produktów z obszaru rynków towarowych w Polsce.Pośrednictwo w zawieraniu transakcji na Rynku Instrumentów Finansowych TGE otwiera nowe możliwości dla Klientów do aktywnego zarządzania i zabezpieczania cen portfela energii elektrycznej. Instrumenty RIF mogą być wykorzystywane jako narzędzie zabezpieczania (hedgingu) portfela energii elektrycznej.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: