Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School. Uczestnik wielu szkoleń m.in. z zakresu finansów, zarządzania i administracji funduszy inwestycyjnych w Luxemburgu. Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym.

 

W latach 1989 – 2002 asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1989 – 1990 radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995 – 2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, 2013 i 2014 Dyrektor a następnie Wiceprezes w IDMSA, 2015 – 2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Członek rad nadzorczych spółek, współautor podręcznika "Zarządzanie - teoria i praktyka" pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego. Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.