Rada Nadzorcza

Emil Wojtowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kobus

Bartłomiej Korusiewicz